JOHN BINDELS I THE SCIENCE OF LIFESTYLE

Daarnaast wordt John Bindels ingezet voor preventieve gezondheid en (complexe)
ziekteverzuimdossiers waarbij op basis van de Wet Verbetering Poortwachter uitvoering
gegeven wordt.
Aangesloten bij NOAG;

 

Register Aa-Therapeut
AGB Zorgverlener en praktijk code.

 

Geregistreerd bij:
 
CRKBO
Registerplein
NOAG
NIBIG
John Bindels Bedrijfsmaatschappelijk Werk; wordt ingezet als vertrouwenspersoon binnen het bedrijfsleven,

 

Verzorgt re-integratie 1e en 2de spoor-,
 
Outplacement trajecten
 
Ondersteuning op gebied van HRM, WvP en ARBO.
John Bindels The Science of Lifestyle is een veelzijdige onderneming;
 
Wij zetten graag met u dè volgende stap ! 
 
Verdieping in de vorm van executive coaching, seminars en trainingen welke voorzien in
kennisoverdracht om toepassing duurzaam te waarborgen.
 
Door de unieke samenwerkingsverbanden met Partners van John Bindels, staan wij garant voor:
 
* Vervanging bij afwezigheid
* Landelijke Dekking
* Alle bedrijfsdisciplines
* Expertise, ervaring en kennis

 John Bindels

Bedrijf

1

John Bindels The Science of Lifestyle

vertrouwenspersoon, bedrijfscoach,  ondersteuning HRM, WvP en ARBO 

1

2

2

1

3

EBS Trainers & Mental Coaches

executive coaching, Re-integratiedienstverlening: outplacement, (preventief-) ziekteverzuim, re-integratie 1e en 2de spoor en jobcaoching, Assessments 

EBS Opleidingsinstituut

seminar, training en educatie & Certificering

Achtergrond: John Bindels (1973), eigenaar van EBS Trainers & Mental Coaches, oprichter van het EBS Opleidingsinstituut, heeft een brede HRM achtergrond aangevuld met financiële, juridische, commerciële en (natuur)geneeskundige kennis (medische basisvakken aangevuld met psychologie). Bij een aantal grote bedrijven  management functies bekleed en na zijn laatste functie in loondienst (2006), als account manager, weer zelfstandig ondernemer geworden.

Als trainer, coach, facilitator en inspirator ondersteunt hij, vanuit zijn hedendaagse ervaring, mensgericht: bedrijven, instellingen, overheden en particulieren in alle echelons.

 

Als wetenschapsbeoefenaar middels reflectie,

bewustwording creëren.